Indexatie prijzen 2023

Indexatie prijzen 2023

Wijziging uurtarieven per 1 maart 2023

Waalwijk, 30 januari 2023

Type dienstverlening   

Zonder contract   

Mét contract   

IT Engineer

€ 120,00

€ 100,00

Projectmanagement

€ 135,00

€ 120,00

Het gereduceerde tarief geldt bij een beheercontract Basic, Standard én Premium.

Voor een telecom engineer geldt een uurtarief van € 100,00 en voor bekabelingswerkzaamheden berekenen wij per 1 maart € 75,00 per uur.

Wijziging uurtarieven per 1 maart 2023

Prijswijzigingen (Microsoft) licenties

Waalwijk, 30 januari 2023

Microsoft heeft per 1 april 2023 een prijsverhoging aangekondigd op al haar cloud licenties van 11%.

Zie hiervoor de aankondiging van Microsoft: Consistent global pricing for the Microsoft Cloud

Ook de antivirussoftware van Webroot wordt per 1 april 2023 in prijs verhoogd. Het nieuwe tarief bedraagt € 3,00 per device.

Indexatie prijzen 2023

Waalwijk, 28 november 2022

Het is bekend dat Tredos de afgelopen jaren zeer terughoudend is geweest in haar prijsaanpassingen. Helaas kunnen ook wij er nu niet omheen. Ook onze kosten nemen significant toe. Bijvoorbeeld op het gebied van energie en loonkosten, maar ook door indexaties van toeleveranciers (variërend tot 5,7 tot 25% per product). Daarom is het besluit genomen om ons porfolio vanaf 1 januari te corrigeren.

Totstandkoming percentages

De percentages voor de inflatiecorrectie zijn o.a. tot stand gekomen op basis van de data van het Centraal Bureau voor de Statistiek t.w. de producentenprijsindex, die gebaseerd is op de productiekosten van goederen en diensten.

Zowel wereldwijd als specifiek in Nederland (CPI NL 14%; CPI IT & Telecom 11%) zijn de prijzen het afgelopen jaar sterk opgelopen, onder andere door de instabiele geopolitieke situatie. Onder aan de streep gaat het Centraal Planbureau op dit moment uit van 17,2%. (bron: Jaarmutatie consumentenprijsindex; vanaf 1963 – cbs.nl).

Aangezien wij te maken hebben met verschillende leveranciers en kostenniveaus hebben wij besloten om verschillende percentages te hanteren. Dit stelt ons in staat om op een zo redelijk mogelijke manier te corrigeren.

Indexaties

Vaste telefonie (o.a. Managed Voice)

  8,5%

Vaste telefonie (analoge lijnen)

14,5%

Mobiele telefonie

  8,5%

Internetverbindingen (koper)

11,5%

Internetverbindingen (glasvezel)

  8,5%

Onze uurtarieven worden op een later moment herzien.